Pinceel Stripverspreiding
COMICSCOMICS STRIPS COMICS  COMICS
This week's new titles
Past weeks' new titles
Next weeks' new titles


Customers only
Press only
Teachers only
.:Pinceel Stripverspreiding - Facebook:.

About Pinceel   |   Contact

Author: Kai

Absolute Truth
Author : KAISA

ISBN : 9789529160235

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 10.00


Action Lab
Author : Alex Kain - Rachel Bennett

ISBN : 9781632291035

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 9.99


Action Lab
Author : Alex Kain - Rachel Bennett

ISBN : 9781632292056

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 9.99


Boom
Author : Pranas T. Naujokaitis - Maurizia Rubino

ISBN : 9781684154623

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.99


Boom
Author : Pranas T. Naujokaitis

ISBN : 9781608869497

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.99


Bries
Author : Dominique Goblet - Kai Pfeiffer

ISBN : 9789461740106

AVAILABLE
STOCKED
€ 33.00


Dark Horse
Author : Mike Richardson - Stan Sakai

ISBN : 9781595829542

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 19.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616553418

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai - Paolo Rivera

ISBN : 9781616555566

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 29.99


Dark Horse
Author : STAN SAKAI

ISBN : 9781593074937

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 29.95


Dark Horse
Author : Fiona Kai Avery

ISBN : 9781506703541

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 39.99


Dark Horse
Author : SAKAI

ISBN : 9781569718834

AVAILABLE
STOCKED
€ 15.95


Dark Horse
Author : SAKAI

ISBN : 9781593079475

AVAILABLE
STOCKED
€ 15.99


Dark Horse
Author : SAKAI

ISBN : 9781595822987

AVAILABLE
STOCKED
€ 17.95


Dark Horse
Author : SAKAI

ISBN : 9781595824721

AVAILABLE
STOCKED
€ 16.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781595829702

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 16.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616553982

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 17.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506700489

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 17.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506701875

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 17.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506705842

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 17.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506708522

AVAILABLE
STOCKED
€ 17.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616559236

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 125.00


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616559243

TO BE PUBLISHED
€ 125.00


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616558406

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 17.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506700472

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 59.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506701868

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 59.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506705859

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 59.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506708515

TO BE PUBLISHED
€ 59.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616553999

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 59.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616558390

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 59.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616556099

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 24.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616556105

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 24.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616556112

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 24.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616556129

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 24.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616556136

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 24.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616556143

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 24.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616556150

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 24.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506712246

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 24.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506703237

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 24.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506703244

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 79.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616556716

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 79.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616556730

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 79.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616556747

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 79.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616559182

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 79.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616559151

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 79.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506700465

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 79.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781506712253

TO BE PUBLISHED
€ 79.99


Dark Horse
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781616557096

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 19.99


Dietsche Warande en Belfort
Author : Koenraad Tinel - Milan Hulsing - Marc Legendre - Kai Pfeiffer - Dominique Goblet - Aimée de Jongh - Hanco Kolk

ISBN : 9789089671141

AVAILABLE
STOCKED
€ 20.00


DMP
Author : Kairi Shimotsuki

ISBN : 9781569703045

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 12.95


DMP
Author : Tatsumi Kaiya

ISBN : 9781569707456

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 12.95


DMP
Author : Tatsumi Kaiya

ISBN : 9781569707791

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 12.95


Dr Master
Author : Kaisyaku

ISBN : 9781597961127

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 9.95


Enigma
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781151009906

AVAILABLE
STOCKED
€ 19.95


Enigma
Author : Stan Sakai

ISBN : 9789085090038

AVAILABLE
STOCKED
€ 5.95


Enigma
Author : Stan Sakai

ISBN : 9789085090021

AVAILABLE
STOCKED
€ 5.95


Enigma
Author : Stan Sakai

ISBN : 9789085090076

AVAILABLE
STOCKED
€ 5.95


Enigma
Author : Stan Sakai

ISBN : 9789085090083

AVAILABLE
STOCKED
€ 5.95


Enigma
Author : Stan Sakai

ISBN : 9789085090090

AVAILABLE
STOCKED
€ 5.95


Enigma
Author : Stan Sakai

ISBN : 9789085090106

AVAILABLE
STOCKED
€ 5.95


Enigma
Author : Stan Sakai

ISBN : 9789085090182

AVAILABLE
STOCKED
€ 5.95


Enigma
Author : Stan Sakai

ISBN : 9789085090199

AVAILABLE
STOCKED
€ 5.95


Enigma
Author : Stan Sakai

ISBN : 9789085090205

AVAILABLE
STOCKED
€ 5.95


Enigma
Author : Stan Sakai

ISBN : 9789085090212

AVAILABLE
STOCKED
€ 5.95


Fantagraphics
Author : Stan Sakai

ISBN : 9780930193355

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 16.99


Fantagraphics
Author : Stan Sakai

ISBN : 9780930193881

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 16.99


Fantagraphics
Author : SAKAI

ISBN : 9781560971856

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 15.95


Fantagraphics
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781560970637

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 16.95


Fantagraphics
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781560970880

AVAILABLE
STOCKED
€ 14.95


Fantagraphics
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781560971467

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 16.99


Fantagraphics
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781560973041

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 18.99


Fantagraphics
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781606998878

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 74.99


Fantagraphics
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781560970095

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 16.99


Ghost Ship
Author : Kazutaka - Kai Tomohiro

ISBN : 9781947804661

TO BE PUBLISHED
€ 13.99


Ghost Ship
Author : Kazutaka - Kai Tomohiro

ISBN : 9781947804685

TO BE PUBLISHED
€ 13.99


IDW
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781684053858

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 17.99


IDW
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781684051991

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.99


IDW
Author : Stan Sakai

ISBN : 9781684056576

TO BE PUBLISHED
€ 19.99


Image
Author : Avery Fiona Kai - Anderson Brent Eric - Brent Anderson

ISBN : 9781582408026

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 59.99


Image
Author : Fiona Kai Avery - Brent Eric Anderson

ISBN : 9781607060321

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 99.99


J-Novel Club
Author : Sakon Kaidou - Taiki

ISBN : 9781718355002

TO BE PUBLISHED
€ 14.99


J-Novel Club
Author : Sakon Kaidou - Taiki

ISBN : 9781718355019

TO BE PUBLISHED
€ 14.99


J-Novel Club
Author : Sakon Kaidou - Taiki

ISBN : 9781718355026

TO BE PUBLISHED
€ 14.99


J-Novel Club
Author : Sakon Kaidou - Taiki

ISBN : 9781718355033

TO BE PUBLISHED
€ 14.99


J-Novel Club
Author : Sakon Kaidou - Taiki

ISBN : 9781718355040

TO BE PUBLISHED
€ 14.99


Project H
Author : Kaiduka

ISBN : 9781624592331

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 19.95


Seven Seas
Author : Matsuri Akai - Hiroyuki Aigamo

ISBN : 9781645052890

TO BE PUBLISHED
€ 12.99


Titan
Author : Anne Toole - PJ Kaiowa

ISBN : 9781782763086

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 16.99


Tokyopop
Author : Kaili Sorano

ISBN : 9781427862266

TO BE PUBLISHED
€ 12.99


Triumph
Author : Rowan Kaiser

ISBN : 9781629373935

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.95


Vertical
Author : MAKOTO SHINKAI

ISBN : 9781932234961

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 18.95


Vertical
Author : MAKOTO SHINKAI

ISBN : 9781939130839

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 12.95


Vertical
Author : Makoto Shinkai - Tsubasa Yamaguchi

ISBN : 9781945054402

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 12.95


Vertical
Author : Makoto Shinkai

ISBN : 9781941220436

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 34.95


Vertical
Author : Makoto Shinkai

ISBN : 9781945054662

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 12.95


Vertical
Author : Makoto Shinkai - Arata Kanoh

ISBN : 9781947194663

TO BE PUBLISHED
€ 14.95


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781421597126

AVAILABLE
STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781421597133

AVAILABLE
STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781421597140

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781421597157

AVAILABLE
STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781421597164

AVAILABLE
STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781974701476

AVAILABLE
STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781974702244

AVAILABLE
STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781974702299

AVAILABLE
STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai

ISBN : 9781974704873

AVAILABLE
STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781974704989

AVAILABLE
STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781974708383

AVAILABLE
STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781974708888

AVAILABLE
STOCKED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781974708895

TO BE PUBLISHED
€ 9.99


Viz
Author : Kaiu Shirai - Posuka Demizu

ISBN : 9781974710164

TO BE PUBLISHED
€ 9.99


Yen
Author : Shiden Kanzaki - Saki Ukai

ISBN : 9780316304993

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.00


Yen
Author : Shiden Kanzaki - Saki Ukai

ISBN : 9780316344890

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.00


Yen
Author : Shiden Kanzaki - Saki Ukai

ISBN : 9780316344906

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.00


Yen
Author : Shiden Kanzaki - Saki Ukai

ISBN : 9780316344913

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.00


Yen
Author : Shiden Kanzaki - Saki Ukai

ISBN : 9780316344920

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.00


Yen
Author : Shiden Kanzaki - Saki Ukai

ISBN : 9780316344944

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9780316439794

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9780316562843

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9780316441001

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9780316412872

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9780316480079

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9780316446631

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9780316446648

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Ken Akamatsu - Higasa Akai

ISBN : 9781975353339

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9781975354398

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9781975328153

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9781975330354

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9781975385118

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Higasa Akai

ISBN : 9781975307899

TO BE PUBLISHED
€ 13.00


Yen
Author : Norimitsu Kaihou - Sadoru Chiba

ISBN : 9780316309707

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Norimitsu Kaihou - Sadoru Chiba

ISBN : 9780316309882

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Norimitsu Kaihou - Sadoru Chiba

ISBN : 9780316309929

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Norimitsu Kaihou - Sadoru Chiba

ISBN : 9780316309950

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Norimitsu Kaihou - Sadoru Chiba

ISBN : 9780316310017

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Norimitsu Kaihou - Sadoru Chiba

ISBN : 9780316502726

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Norimitsu Kaihou - Sadoru Chiba

ISBN : 9780316471725

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Norimitsu Kaihou - Sadoru Chiba

ISBN : 9780316559645

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Norimitsu Kaihou - Sadoru Chiba

ISBN : 9780316414081

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Norimitsu Kaihou - Sadoru Chiba

ISBN : 9781975383862

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Makoto Shinkai - Ranmaru Kotone

ISBN : 9780316558556

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Makoto Shinkai - Ranmaru Kotone

ISBN : 9780316412889

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Makoto Shinkai - Ranmaru Kotone

ISBN : 9780316521178

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 13.00


Yen
Author : Makoto Shinkai - Jyunya Nakamura

ISBN : 9781975359638

TO BE PUBLISHED
€ 13.00


Yen
Author : Makoto Shinkai

ISBN : 9781975358716

TO BE PUBLISHED
€ 30.00


Yen On
Author : Shiden Kanzaki - Saki Ukai

ISBN : 9780316510646

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.00


Yen On
Author : Kisetsu Morita - Kaito Shibano

ISBN : 9781975305567

TO BE PUBLISHED
€ 15.00


Yen On
Author : Keishi Ayasato - Saki Ukai

ISBN : 9781975304690

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 14.00


Yen On
Author : Makoto Shinkai - Arata Kanoh

ISBN : 9780316473118

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 20.00


Yen On
Author : Makoto Shinkai

ISBN : 9780316471862

AVAILABLE
NOT STOCKED
€ 20.00